برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان رویداد تاریخ برگزاری محل برگزاری ظرفیت هزینه شرکت در رویداد برگزار کننده
1 وبینار کشوری یادگیری و یاد سپاری در آموزش فیزیک
1401-06-30 17:00-19:00
0 ریال
2 وبینار کشوری آموزش فیزیک تجربه زیسته دبیر فیزیک
1401-06-17 17:00-19:00
0 ریال
3 شانزدهمین وبینار تخصصی شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
1401-06-30 18:00-20:00
0 ریال
4 رصد عوارض سطح ماه
1401-06-13 19:25-21:00
0 ریال
5 اولین همایش ین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش و
1401-12-04 09:30-20:40
0 ریال
6 ویژه برنامه گرامیداشت روز ابوریحان بیرونی
1401-06-13 18:00-19:30
0 ریال
7 ویژه برنامه روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
1401-06-13 06:00-17:40
0 ریال
8 نقش ریاضی در مدل سازی طبیعی
1401-06-12 18:00-20:00
0 ریال
9 بیست و دومین مسابقه دانشجویی آمار کشور
1401-06-01 18:00-20:00
0 ریال
10 پنجمین نشست تربیت معلم در ایران
1401-06-02 17:00-19:00
0 ریال
11 شب رصدی در ایلام
1401-05-13 20:00-21:00
0 ریال
12 مدرسه تابستانه فیزیک افق های نو
1401-05-29 08:00-20:00
0 ریال
13 مدرسه تابستانی
1401-06-09 08:00-20:00
0 ریال
14 هجدهمین گنفرانس آموزش ریاضی ایران
1401-06-09 08:00-20:00
0 ریال
15 سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
1401-06-12 08:00-20:00
0 ریال
16 چهارمین نشست تربیت معلم در ایران
1401-05-12 16:00-17:30
0 ریال
17 سمینار علمی
1401-06-02 08:00-20:00
0 ریال
18 بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران
1401-05-04 08:00-20:00
0 ریال
19 کنفرانس بین المللی فیزیک انرژی های بالا
1401-04-15 06:00-21:00
دانشگاه دامغان
0 ریال
دانشگاه دامغان
20 بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
1401-06-09 08:00-13:15
دانشگاه شهرکرد
0 ریال
21 نربیت معلم در ایران با محوریت علوم پایه
1401-03-18 18:00-19:30
پژوهش سرای فرهیختگان ایلام
0 ریال
22 دومین دوره مسابقه علمی شیمی زان
1401-04-01 11:30-20:20
0 ریال
پژوهشی سرای فرهیختگان ایلام
23 اولین رویداد بررسی چالش‌ها و راه‌کارهای اشتغال آفرینی دانش بنیان در علوم زمین
1400-03-19 08:30-12:00
دانشگاه خوارزمی
0 ریال
دانشگاه خوارزمی
24 سومین نشست تربیت معلم در ایران
1401-04-29 18:00-19:30
0 ریال
25 سخنرانی علمی: سنتز بایوچارهای تغییر یافته و کاربرد آنها
1401-03-07 11:30-13:00
دانشگاه بوعلی سینا همدان
0 ریال
انجمن شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
26 دوره یک روزه آشنایی با امنیت کوانتومی
1401-02-22 06:00-21:00
تهران
0 ریال
انجمن رمز ایران با همکاری انجمن فیزیک ایران
27 کارگاه علم آمار در تحلیل داده های پزشکی
1401-02-22 06:00-21:00
دانشگاه حکیم سبزواری (مجازی)
0 ریال
انجمن علمی آمار دانشگاه حکیم سبزواری
28 چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور
1401-02-19 08:00-17:00
دانشگاه الزهرا
0 ریال
انجمن ریاضی ایران
29 مسابقه ایده شو با محوریت علوم پایه
1401-02-10 08:00-16:00
پژوهش سرای فرهیختگان ایلام
0 ریال
بنیاد نخبگان استان ایلام و پژوهش سرای فرهیختگان ایلام و انجمن معلمان فیزیک استان ایلام و اداره کل
30 همزمان با روز جهانی زنان در ریاضیات (تولد مریم میرزاخانی)
1401-01-30 06:00-21:00
مجازی
0 ریال
انجمن ترویج علم
31 نشست ترویجی
1400-11-24 06:00-06:05
مجازی - انجمن ترویج علم
0 ریال
انجمن ترویج علم
32 نهمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور
1400-11-23 14:00-19:00
دانشگاه خاتم
0 ریال
33 نشست زنان و علم
1400-11-28 07:00-07:10
مجازی - انجمن ترویج علم
0 ریال
انجمن ترویج علم
34 هشتمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
1401-01-28 06:00-06:05
مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
0 ریال
دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت قطب علمی داده های ترتیبی و قابلیت اعتماد و وابستگی
35 انتشار مجله علمی پژوهشی جدید با عنوان تفکر و یادگیری آماری
1400-11-16 06:00-06:05
دانشگاه بیرجند
0 ریال
انجمن آمار ایران
36 مسابقه علمی شیمی زان
1401-02-19 08:00-16:00
پژوهش سرای فرهیختگان ایلام
0 ریال
پژوهش سرای فرهیختگان ایلام با همکاری پژوهش سرای فارابی منطقه دوازده تهران
37 دومین همایش دوسالانه زمین شناسی
1401-02-20 08:00-16:00
مجازی- دانشگاه گلستان
0 ریال
38 دومین جشنواره زیست شناسی استان ایلام
1401-01-20 08:00-16:00
مجازی -پژوهش سرای فرهیختگان ایلام
0 ریال
پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان ایلام و پژوهش سرای شهرستان آبدانان
39 کارگاه فرآیندهای تصادفی کاربردی
1400-11-26 08:00-16:00
مجازی- دانشگاه شیراز
0 ریال
بخش آمار دانشگاه شیراز
40 کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربرد های آن
1400-12-18 08:00-16:00
(مجازی) دانشگاه دامغان
0 ریال
دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان
41 کارگاه دانش افزایی اشتباهات رایج در بررسی های آماری
1400-12-05 08:00-17:00
حضوری و مجازی - دانشگاه بوعلی سینا
0 ریال
شرکت آمارگستران نیکوپرداز الوند
42 همایش دانش آموزی نانوآموزان زاگرس تا خلیج فارس
1401-01-31 08:00-16:00
مجازی - پژوهش سرای فرهیختگان ایلام و شهید خوشبخت بوشهر
0 ریال
پژوهش سرای فرهیختگان ایلام پژوهش سرای شهید خوشبخت بوشهر باشگاه نانو و انجمن معلمان فیزیک استان ایلام
43 چهلمین گردهمایی ( همایش ) ملی علوم زمین
1400-12-02 08:00-16:00
مجازی- تهران
0 ریال
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
44 وبینار عمومی از سری وبینارهای مدل‌سازی ریاضی برای معلمان و دانش‌آموزان موضوع: ساز و کارهای آشکارگر حقیقت
1400-10-30 20:00-21:00
مجازی
0 ریال
خانه ریاضیات اصفهان با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان
45 ترویج علم: رویکردها و چالش ها
1400-11-04 09:00-11:00
مجازی
0 ریال
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
46 میزگرد کارآفرینی و چالش‌های فیزیک پیشگان
1400-11-14 16:00-18:00
مجازی
0 ریال
شاخه بانوان انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی‌شریف
47 وبینار مدیریت داده‌ها به سبک تایدی‌ورس با نرم‌افزار آر
1400-09-23 17:00-19:00
(مجازی) دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
0 ریال
گروه آمار دانشگاه ولی عصر رفسنجان
48 وبینار: فضازمان و مکانیک کوانتومی
1400-10-30 18:00-20:00
مجازی
0 ریال
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن فیزیک ایران
49 وبینار مغز پژوهی در ایران: چشم انداز و چالش ها
1400-11-07 08:00-16:00
مجازی
0 ریال
فرهنگستان علوم ایران
50 سلسله سخنرانی های علوم و مهندسی کامپیوتر
1400-11-10 10:00-12:00
دانشگاه امیرکبیر
0 ریال
انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
51 تغییر اقلیم و مسیولیت های فردی و اجتماعی
1400-10-07 20:00-21:00
(مجازی) دانشگاه سیستان و بلوچستان
0 ریال
انجمن هواشناسی ایران با همکاری گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان و تهران
52 ترجمه؛ مترجم و مسئولیت‌هایش
1400-10-12 10:00-12:00
مجازی
0 ریال
انجمن هسته ای ایران
53 شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1400-12-03 08:00-16:00
(مجازی) تهران
0 ریال
انجمن الکتروشیمی ایران
54 مسابقه آموزشی ساخت ماکت های خوراکی با مفاهیم زیست شناسی
1400-09-30 06:00-21:00
(مجازی) فردیس
0 ریال
پژوهش سرای دانش آموزی کوثر
55 فراخوان ارسال مقاله برای خبرنامه انجمن ریاضی ایران
1400-12-16 06:00-21:00
تهران
0 ریال
انجمن ریاضی ایران
56 وبینار بازسازی استخوان شخصی سازی شده
1400-10-01 20:55-21:00
(مجازی) تهران
0 ریال
انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس
57 طرح باشگاه تفکر گام دوم انقلاب
1400-11-12 10:00-14:00
پژوهشسرای فارابی منطقه دوازده تهران
0 ریال
پژوهشسرای فارابی منطقه دوازده تهران
58 کارگاه پیشرفته کار با نرم افزار آموزشی موزابوک
1400-09-27 19:00-21:00
پژوهشسرای اندیشه پویا تهران (مجازی)
0 ریال
پژوهشسرای فارابی تهران
59 مجموعه سخنرانی آنلاین و نیمه حضوری و نمایش زنده آزمایش
1400-09-25 14:00-18:00
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (مجازی)
0 ریال
دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
60 آمار و مدلسازی
1400-09-25 18:00-20:00
0 ریال
61 سلسله سخنرانی ها و میزگردهای مهندسی و علوم کامپیوتر
1400-11-10 18:00-20:00
0 ریال
62 نشست 160 انجمن ترویج علم
1400-11-24 19:00-20:00
0 ریال
63 مسابقه وی مثکاپ دو
1400-12-20 18:00-20:00
0 ریال
64 کلاس های بین المللی سرن برای دانش آموزان سراسر کشور
1400-07-18 15:00-20:00
0 ریال
65 وبینار آموزشی نجوم و تازه های کیهان شناسی
1400-12-22 08:30-11:55
0 ریال
66 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه ریاضی و شیمی و فیزیک
1401-03-05 08:00-20:00
0 ریال
67 وبینار آموزشی برای دانش آموزان دبیرستان
1401-03-31 19:00-21:00
0 ریال
68 طراحی اپتیکی تلسکوپ سنجه زمین تابش واقع در دانشگاه زنجان
1400-12-23 14:00-15:00
0 ریال
69 وبینار گرامیداشت روز جهانی عدد پی
1400-12-23 19:00-21:00
0 ریال
70 روز جهانی ریاضیات
1400-12-23 19:00-20:00
0 ریال
71 وبینار انجمن علمی عمران دانشکده فنی امام محمد باقر ساری
1400-12-23 19:00-20:00
0 ریال
72 سامانه های پیچیده و فیزیک آماری با پایتون
1401-01-18 17:00-20:00
0 ریال
73 مسابقه عکاسی - فیزیک
1400-09-22 18:00-21:00
0 ریال
74 مسابقه تیرو کمان
1400-09-29 08:00-20:00
0 ریال
75 از تخیل تا تحقق در علوم
1400-09-17 08:00-20:00
0 ریال
76 Method validation and verification in analytical chemistry
1401-02-28 17:00-18:00
0 ریال
77 نشست علمی واکاوی علمی روئیت هلال ماه
1401-02-10 20:05-21:00
0 ریال
78 مسابقه چیدمان هفت سین های نوروزی
1400-12-16 18:00-20:00
0 ریال
79 بیان چندتجربه کوتاه پیرامون مفاهیم ریاضی دبیرستان
1400-11-27 18:00-20:00
0 ریال
80 نگاه مبتنی بر تفکر سیستمی در اشتغال زایی
1401-07-07 18:00-20:00
0 ریال
81 جشن علوم پایه
1401-03-10 18:00-20:00
0 ریال
82 مجموعه کارگاههای توانمدسازی اساتید آمار
1401-04-04 18:00-20:00
0 ریال
83 بازدید علمی: بازدید از تصفیه خانه بجنورد
1401-03-18 09:00-12:00
0 ریال
84 اولین دوره مسابقات ملی پارسینا کاپ
1401-04-19 20:00-21:00
0 ریال
85 وبینار کشوری: طراحی بر دیوار فردا
1401-03-11 20:00-21:00
0 ریال
86 وبینارهای ماهانه دانشکده علوم پایه
1400-11-18 18:00-20:00
0 ریال
87 وبینارعلمی تدریس مجازی ریاضی در دوران کرونا و ضرورت اصلاح برنامه درسی مبتنی بر تجربه زیستی معلمان
1400-12-23 19:00-21:00
0 ریال
88 جشنواره الگوهای تدریس برتر از نگاهی دیگر
1400-11-25 17:00-20:00
0 ریال
89 وبینارهای ماهانه دانشکده علوم پایه - نشست دوم
1400-07-19 19:00-20:00
0 ریال
90 وبینار اموزشی انجمن شیمی جهت بررسی و تحلیل سوالات پرتکرار امتحان نهایی شیمی
1401-03-06 16:00-20:00
0 ریال
91 وبینار: بررسی خطرات گاز رادیو اکتیو رادون و روش های کاهش ان در منازل و مکان های سرپوشیده
1401-04-14 16:00-20:00
0 ریال
92 وبینار اموزشی
1400-03-04 13:40-17:10
0 ریال
93 وبینار آموزشی انجمن ریاضی شیراز
1401-02-21 07:35-18:00
0 ریال
94 وبینار آموزشی انجمن علمی ریاضی شیراز 1
1401-01-24 18:00-20:00
0 ریال
95 وبینار آموزشی انجمن ریاضی شیراز 3
1400-12-11 18:00-20:00
0 ریال
96 وبینار آموزشی انجمن ریاضی شیراز 4
1400-11-27 18:00-20:00
0 ریال
97 وبینار ماهیانه انجمن فیزیک ایران
1401-02-07 18:00-20:00
0 ریال
98 دوازدهمین وبینار ماهیانه شاخه فیزیک محاسباتی
1401-03-04 17:00-20:00
0 ریال
99 سیزدهمین وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
1401-03-25 18:00-20:00
0 ریال
100 چهاردهمین وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
1401-04-22 18:00-20:00
0 ریال
101 پانزدهمین وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
1401-05-26 18:00-20:00
0 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.