حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی
اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان فیزیک
اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان ریاضی
اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران
انجمن آمار ایران
انجمن الکتروشیمی ایران
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران
انجمن ترویج علم ایران
انجمن رمز ایران
انجمن ریاضی ایران
انجمن زمین‌شناسی ایران
انجمن زیست‌شناسی ایران
انجمن ژئوفیزیک ایران
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
انجمن سیستم‌های فازی ایران
انجمن شیمی ایران
انجمن فرماندهی و کنترل؛ مخابرات؛ رایانه و اطلاعات ایران
انجمن فیزیک ایران
انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
انجمن منطق ایران
انجمن نجوم ایران
انجمن  و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس
انجمن هسته‌ای ایران
شورای خانه‌های ریاضیات
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران