پژوهشگر گرامی

شما می توانید با ثبت رویداد خود در ستاد ملی سال علوم پایه، از خدمات اطلاع رسانی ستاد که به صورت رایگان ارائه می شود بهره‌مند شوید. برای ثبت هر گونه رویداد علمی، آموزشی، ترویجی، پژوهشی و غیره خود لطفا این فرم را تکمیل و ارسال کنید.

با تشکر

ستاد ملی سال علوم پایه