به همت دانشگاه امام حسین (ع) نشست نمایندگان علوم پایه دانشگاه‌های کشور و کمیته ملی همایش ارتقاء و تحول علوم پایه و بنیادی برگزار شد
1401-06-27
به همت دانشگاه امام حسین (ع) نشست نمایندگان علوم پایه دانشگاه‌های کشور  و  کمیته ملی همایش ارتقاء و تحول علوم پایه و بنیادی برگزار شد