دکتر داوود میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان برنده جایزه ثبوتی-خواجه‌پور شد
25 آذر 1400
دکتر داوود میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان برنده جایزه ثبوتی-خواجه‌پور شد

 

دکتر داوود میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به دلیل پژوهش‌های تأثیرگذار در گرایش حل عددی معادلات دیفرانسیل در رشته آنالیز عددی که منجر به ایجاد چارچوب نظری عمیق در کاربردهای توابع پایه‌ای شعاعی در حوزه علوم و مهندسی شده است جایزه ثبوتی-خواجه‌پوررا دریافت نموده است. آثار دکتر میرزایی در نشانی زیر قابل مشاهده است:

https://zbmath.org/authors/?q=Mirzaei%2C+Davoud

انجمن ریاضی ایران این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید.